Voorlichting

Voorlichting vanuit LetsBeOpen

Voorlichting aan diverse (multiculturele) organisaties is een van de speerpunten van LetsBeOpen. (Multiculturele) organisaties zijn vaak het eerste aanspreekpunt van jonge vrouwen die zoeken binnen hun eigen cultuur naar een vertrouwenspersoon. Het is belangrijk voor deze organisaties te weten wat te doen als een vrouw hun benaderd en begrip zoekt voor haar gevoel. Wat dan te doen als organisatie? Daarover kunnen wij vanuit LetsBeOpen adviseren en voorlichten. Het is ook noodzakelijk dat deze organisaties weten dat de volgende stap een doorverwijzing moet zijn naar begeleiding vanuit LetsBeOpen. Samenwerken en voorlichten is noodzakelijk bij een spoedige coming out.

Docentenwerkgroep en scholenproject
De docentenwerkgroep bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten en aanverwante onderwijsmensen. De werkgroep is opgericht door en onderdeel van LetsBeOpen. LetsBeOpen is een non-profit organisatie die zich inzet voor openheid, acceptatie en tolerantie m.b.t. homoseksualiteit waarbij positiviteit centraal staat.  

Missie en doelstelling
In het kader van het scholenproject zet de werkgroep zich in voor jongeren en onderwijsaanverwante beroepsbeoefenaars. De missie van de werkgroep luidt als volgt:De werkgroep beoogt dié leerling en/of dié leerkracht/docent/ onderwijsaanverwante beroepsbeoefenaar te ondersteunen/begeleiden in het proces van acceptatie.

Daarnaast heeft het als nevendoel jongeren/docenten/onderwijsaanverwante beroepsbeoefenaars mee te nemen in een maatschappelijk en bovenal individueel proces van openheid en tolerantie.

Voor wie
Het scholenproject is een uniek en vernieuwend. Het richt zich niet, zoals al veel projecten, alleen op de jongere maar tevens op docenten en onderwijskundig personeel. Hiermee onderscheidt dit scholenproject zich van andere concepten.